Heslo: synu

Otázka:

V slovenčine existuje už iba 6 pádov. Ako sa hodnotia zvyšky vokatívu? Považujú sa za nespisovné výrazy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať v cirkevnom texte Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, a nie Sláva Otcovi, Synovi a Duchovi Svätému? Rovnako tak v modlitbách používať v oslovení podobu Ježišu, príp. Pane Ježišu, a nie Ježiš a Pán Ježiš.

celá otázka a odpoveď