Heslo: synonymá

Otázka:

Žiaci mali napísať synonymá slova chodiť a syn napísal pochodovať. Učiteľka mu to neuznala s tým, že toto slovo sa neuvádza pri slove chodiť v synonymickom slovníku.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V teste sme mali vetu: "Pre jarné výsevy chúlostivých druhov kvetov je potrebné pripraviť dokonalý výsevný substrát" a mali sme vybrať synonymum slova chúlostivých z týchto možností: (A) delikátnych (B) citlivých (C) slabých (D) ohrozených (E) raných. Ja som vybral (A) delikátnych, ale za správnu odpoveď uznali len (B) citlivých. Je to správne, keď v slovníkoch sa uvádzajú slová chúlostivý a delikátny ako synonymá?

celá otázka a odpoveď