Heslo: sveter

Otázka:

Je správne žiaden alebo žiadny? Slovo meter sa skloňuje podľa vzoru stroj? A radiátor? A prečo sa slovo kapor skloňuje podľa dvoch vzorov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa slová október a sveter skloňujú podľa vzoru stroj a rovnako zakončené slová teplomer a poter sa skloňujú podľa vzoru dub?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo katéter?

celá otázka a odpoveď