Heslo: stroj

Otázka:

Kedy sa pri skloňovaní podstatných mien mužského rodu používa prípona -mi a kedy prípona -ami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú tieto podoby prídavných mien správne - mraštiteľný, zmrštiteľný, zmŕštiteľný aj zmrašťovací, zmršťovací, zmŕšťovací? Môžem tieto prídavné mená použiť na označenie fólie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo blister?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo Gmail?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pravda, že sa plemeno psa šarpej v slovenčine neskloňuje?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je Swarovského kryštály alebo Swarovského krištále?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa slová október a sveter skloňujú podľa vzoru stroj a rovnako zakončené slová teplomer a poter sa skloňujú podľa vzoru dub?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je nakŕmení psi alebo nakŕmené psy? Ako sa skloňujú zvieracie podstatné mená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne do Egypta, do Sliača? Kedy používame príponu -a a kedy -u?

celá otázka a odpoveď