Heslo: strategický

Otázka:

Sú slová apoptotický a nekrotický utvorené správne? Alebo sú správne výrazy apoptózový a nekrózový? Prídavné meno od slova autofágia je autofágový alebo autofágický?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžeme prídavné meno strategický vo význame „veľmi dôležitý, kľúčový“ priradiť aj k človeku (teda k životným podstatným menám)? Napr. Jozef si v podniku drží postavenie strategického zamestnanca (teda je najdôležitejším zamestnancom podniku).

celá otázka a odpoveď