Heslo: strýko

Otázka:

Ako sa má správne skloňovať priezvisko Ballo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám nazvať manželku brata starej mamy a čím je ona pre vnuka sestry svojho manžela?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo označujú pomenovania ujo a strýko v rámci príbuzenských vzťahov?

celá otázka a odpoveď