Heslo: sto

Otázka:

Je správne spojenie deliť stomi metrami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píšu základné číslovky slovom? Treba oddeľovať tisícky a stovky alebo písať všetko spolu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám napísať tieto radové číslovky: sto pätnásty alebo stopätnásty, tisíc dvanásty alebo tisícdvanásty?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je spojenie jednosto eur alebo sto eur? V škole sme sa kedysi učili, že na poštové poukážky sa píše jednosto.

celá otázka a odpoveď