Heslo: starší

Otázka:

Ako sa správne odlišuje syn od otca, ak majú totožné meno aj priezvisko, napr. Milan Novák, jr. Jr. ml. Ml.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Oddeľuje sa skratka slova starší st. za menom a priezviskom čiarkou?

celá otázka a odpoveď