Heslo: starého otcova izba

Otázka:

Sú slovné spojenia starého otcova izba, starej mamina izba správne?

celá otázka a odpoveď