Heslo: stanovy strany

Otázka:

Dobrý deň, slovo stanovy sa v spojení so stanovy strany píše s malým alebo veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď