Heslo: stakeholder

Otázka:

Je vhodné používať anglické slovo stakeholder v odbornej práci? Alebo mám radšej zvoliť slovné spojenia typu zainteresovaná strana, zainteresovaný subjekt?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšem habilitačnú prácu a používam v nej termín stakeholder. Ako ho mám skloňovať?

celá otázka a odpoveď