Heslo: spolunavrhovateľ

Otázka:

Je spisovné slovo spolunavrhovateľ?

celá otázka a odpoveď