Heslo: spoluhláska l

Otázka:

Ako sa správne vyslovujú mená Oliver, Félix, Alica, Dalibor, Filip, Linda? Je tam tvrdá spoluhláska l?

celá otázka a odpoveď