Heslo: spoločnosť s ručením obmedzeným

Otázka:

Píše sa za skratkou s. r. o. čiarka? Sú medzi zložkami skratky medzery? Musí sa v obchodnom styku používať názov spoločnosti s chybami, keď je tak registrovaný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše skratka spojenia spoločnosť s ručením obmedzeným?

celá otázka a odpoveď