Heslo: spojka

Otázka:

Ako používať spojku a/alebo? Ako rozumieť výrazu a/alebo vo formulácii: „... môžu štartovať v súťažiach riadených SŠZ len za podmienky, že poskytli sekretariátu SŠZ osobné údaje v rozsahu trvalé bydlisko a/alebo rodné číslo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcem sa spýtať na spisovnosť výrazu ak by.

celá otázka a odpoveď