Heslo: spojka

Otázka:

Ako treba používať spojku a/alebo? Ako máme rozumieť výrazu a/alebo vo formulácii: ... môžu štartovať v súťažiach riadených SŠZ len za podmienky, že poskytli sekretariátu SŠZ osobné údaje v rozsahu trvalé bydlisko a/alebo rodné číslo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovný výraz ak by?

celá otázka a odpoveď