Heslo: spodný

Otázka:

Je správny výraz spodná hrana stropu alebo dolná hrana stropu?

celá otázka a odpoveď