Heslo: spať

Otázka:

Kde je uvedené, že sú dvojtvary danie/datie, sanie/satie, trenie/tretie? Kde je uvedené, že je len jeden tvar spanie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sloveso spať je činnostné alebo stavové?

celá otázka a odpoveď