Heslo: sociálny

Otázka:

Je vhodné používať prídavné meno sociálny v spojeniach ako „mám bohatý sociálny život“ a „žijem veľmi sociálne“?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú správne spojenia zdravotne sociálna starostlivosť, zdravotne sociálna práca, zdravotne sociálny pracovník?

celá otázka a odpoveď