Heslo: sociálny

Otázka:

Je vhodné používať prídavné meno sociálny v spojeniach: mám bohatý sociálny život a žijem veľmi sociálne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú správne slovné spojenia zdravotne sociálna starostlivosť, zdravotne sociálna práca, zdravotne sociálny pracovník?

celá otázka a odpoveď