Heslo: slovo

Otázka:

Je správne slovné spojenie prihlásil sa o slovo alebo prihlásil sa k slovu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcem napísať poviedku s predpísaným počtom slov. Počítajú sa aj interpunkčné znamienka?

celá otázka a odpoveď