Heslo: slovníky slovenského jazyka online

Otázka:

Kedy sa dočkáme aktualizovaného softwérového programu "Lexikón SJ" alias SLEX99?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké slovníky sú sprístupnené v elektronickej podobe a ako sa s nimi pracuje?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku