Heslo: slovníky slovenského jazyka online

Otázka:

Kedy sa dočkáme aktualizovaného softvérového programu Lexikón SJ alias SLEX99?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké slovníky sú sprístupnené v elektronickej podobe a ako sa s nimi pracuje?

celá otázka a odpoveď