Heslo: slovenský jazyk a literatúra

Otázka:

Dobrý deň, názvy študijných predmetov financie, bankovníctvo a investovanie a kapitálové a názvy predmetov kapitálové trhy II a poisťovníctvo sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prosím o vyjadrenie či je na vzorovom hárku PFIČ MS správne uvedené "... z/zo: Slovenský jazyk a literatúra". Konkrétne ma zaujíma prečo je názov učebného predmetu napísaný s veľkým začiatočným písmenom a prečo je názov uvedený v nominatíve napriek tomu, že predchádzajúci kontext navodzuje genitív.

celá otázka a odpoveď