Heslo: slovenský jazyk a literatúra

Otázka:

Názvy študijných odborov financie, bankovníctvo a investovanie a názvy predmetov kapitálové trhy II a poisťovníctvo sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prosím o vyjadrenie, či je na vzorovom hárku správne uvedené ... z/zo: Slovenský jazyk a literatúra. Prečo je názov učebného predmetu napísaný s veľkým začiatočným písmenom a prečo je názov uvedený v nominatíve napriek tomu, že predchádzajúci kontext navodzuje genitív?

celá otázka a odpoveď