Heslo: slabiky

Otázka:

Ako sa rozdeľujú na slabiky slová miestnosť, vlastnosť? Program Word to rozdeľuje takto: miest-nosť, vlast-nosť.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa rozdeľuje slovo ospravedlnenie na slabiky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne rozdelia na slabiky slová vŕzgali, klzisko, parkovisko ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo osa je jednoslabičné, alebo dvojslabičné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne rozdeľuje na slabiky slovo ilustrácia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko slabík majú slová auto a autobus?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko slabík má slovné spojenie " v tento deň"

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, ako správne rozdelím slovo typografia na slabiky, a prečo? Platí rovnaké pravidlo aj v češtine?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko slabík má slovo bicyklovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V treťom ročníku so žiakmi preberáme rozdeľovanie slov na slabiky. Môžeme oddeľovať aj slabiky pozostávajúce z jednej samohlásky? Podľa pravidiel slovenského pravopisu sa takéto slabiky neoddeľujú...

celá otázka a odpoveď