Heslo: skratky

Otázka:

Dá sa skloňovať skratka SACKA?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám písať bodku za vetou aj v prípade, že na konci vety je skratka, ktorá sa končí bodkou?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám postupovať pri tvorbe iniciálových skratiek? Je potrebné písať tam aj predložky? Ide mi o názov Domov pre osamelých rodičov.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú skratky t. j. a tzn. správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak používam skratku anglického výrazu Protected Designation of Origin, mám dávať za každým písmenom bodku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Titul Bc. je obyčajná skratka alebo iniciálová?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá predložka je v tomto spojení správna: spolupráca s SHMÚ, alebo so SHMÚ?

celá otázka a odpoveď