Heslo: skratky akademických titulov

Otázka:

Je správne, ak sa namiesto skratiek doktorských titulov MUDr., JUDr. a podobne používa iba skratka Dr?

celá otázka a odpoveď