Heslo: skloňovanie maďarských priezvisk

Otázka:

Ako sa skloňujú cudzie mužské priezviská Csellény, Szobony a Szobonya?

celá otázka a odpoveď