Heslo: skloňovanie cudzích názvov

Otázka:

Je v slovenčine pravidlo, podľa ktorého sa pred vlastným substantívom cudzieho pôvodu musí písať všeobecné substantívum, ktoré ho bližšie určí? Napr. spoločnosť Sony, skupina Enwise...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Skloňuje sa slovo America v názve televíznej stanice ESPN America?

celá otázka a odpoveď