Heslo: sezóna

Otázka:

Treba zopakovať slovo sezónach? Treba zopakovať slovo rokov? Treba uviesť slovo odchod v singulári alebo v pluráli?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje názov mesta Jaroslavľ? Sú uvedené formulácie správne alebo treba k nim pridávať slovo sezóna alebo ročník? Ako sa skloňuje priezvisko Vůjtek?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať slovné spojenie "na túto sezónu" alebo "pre túto sezónu"?

celá otázka a odpoveď