Heslo: sezóna

Otázka:

Treba zopakovať slovo sezónach? Treba zopakovať slovo rokov? Treba uviesť slovo odchod v singulári alebo v pluráli?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje názov mesta Jaroslavľ? Sú uvedené formulácie správne alebo treba k nim pridávať slovo sezóna alebo ročník? Ako sa skloňuje priezvisko Vůjtek?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne - na túto sezónu alebo pre túto sezónu?

celá otázka a odpoveď