Heslo: seniorátny

Otázka:

Aký je správny tvar prídavného mena od slova seniorát (správny obvod v ev. cirkvi)? Historicky je zaužívaný tvar seniorálny, ale správnejší sa mi zdá tvar seniorátny.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V agende evanjelickej cirkvi sa používa prídavné meno seniorálny. Aj v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra je okrem prídavného mena seniorátny uvedené aj prídavné meno seniorálny. Ide predsa o odvodeninu od slova seniorát, seniorátstvo, tak prečo seniorálny?

celá otázka a odpoveď