Heslo: seniorátny

Otázka:

Aký je správny tvar prídavného mena od slova "seniorát" (správny obvod v ev. cirkvi). Historicky je zaužívaný tvar "seniorálny", ale správnejší sa mi zdá tvar "seniorátny".

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Všimla som si, že v agende evanjelickej cirkvi aj v niektorých novinách sa používa prídavné meno seniorálny. Aj v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra je okrem prídavného mena seniorátny uvedené aj prídavné meno seniorálny. Ide predsa o odvodeninu od slova seniorát, seniorátstvo, tak prečo podoba seniorálny?

celá otázka a odpoveď