Heslo: sem

Otázka:

V akom kontexte môžem používať ukazovacie zámeno tu? Aké zámeno mám použiť vo vetách Tu som chodil do školy/Sem som chodil do školy, Tu chodievam nakupovať/Sem chodievam nakupovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa okrem slovného spojenia poď sem používať v spisovnej slovenčine aj spojenie poď tu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa majú používať zámená kam, kde, sem, tu? Keď sa môžem spýtať Kde chodíš nakupovať, prečo nemôžem odpovedať Tu chodím nakupovať? Naozaj je správna len odpoveď Sem chodím nakupovať?

celá otázka a odpoveď