Heslo: sem

Otázka:

V akom kontexte môžem používať ukazovacie zámeno tu? Aké zámeno mám použiť vo vetách Tu som chodil do školy alebo Sem som chodil do školy? A čo v prípade viet Tu chodievam nakupovať a Sem chodievam nakupovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa okrem slovného spojenia "poď sem" používať v spisovnej slovenčine aj spojenie "poď tu"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je to s používaním zámen kam, kde, sem, tu? Keď sa môžem spýtať Kde chodíš nakupovať, prečo nemôžem odpovedať Tu chodím nakupovať? Naozaj je správna len odpoveď Sem chodím nakupovať?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku