Heslo: sebaurčenie

Otázka:

Ktorý výraz sa má použiť pri hodnotení samého seba – sebahodnotenie alebo samohodnotenie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správny výraz sebapoňatie alebo sebaponímanie?

celá otázka a odpoveď