Heslo: sebaponímanie

Otázka:

Je správny výraz sebapoňatie alebo sebaponímanie?

celá otázka a odpoveď