Heslo: schengenský

Otázka:

Spojenia schengenský priestor a schengenské acquis sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píše slovo schengenský? Je správne používať výraz neschengenský alebo nonschengenský?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku