Heslo: schéma

Otázka:

Aký je význam slova prehľadový a v akých prípadoch sa najčastejšie používa? Je spisovné spojenie prehľadový katalóg?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je "v schéme" alebo "na schéme". (Napr. prierez vodiča je uvedený v/na schéme elektrického zapojenia).

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo pavúk, keď sa ním pomenúva grafické znázornenie zápasov – postupový pavúk?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie "jazyk chovania neurónov"?

celá otázka a odpoveď