Heslo: schéma

Otázka:

Aký je význam slova prehľadový a v akých prípadoch sa najčastejšie používa? Je spisovné spojenie prehľadový katalóg?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je v schéme alebo na schéme? Napr. prierez vodiča je uvedený v/na schéme elektrického zapojenia.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo pavúk, keď sa ním pomenúva grafické znázornenie zápasov – postupový pavúk?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie jazyk chovania neurónov?

celá otázka a odpoveď