Heslo: saturovať

Otázka:

Môžeme vo vete tieto aktivity napĺňajú ciele protidrogovej výchovy nahradiť sloveso „napĺňajú“ cudzím slovom „saturujú“?

celá otázka a odpoveď