Heslo: samy

Otázka:

Kedy sa používajú tvary samy a rady?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: samé deti alebo samy deti?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa pri ženskom a strednom rode prestali písať slovesá s y na konci, napr. robily, varily, otvorily?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú tieto vety napísané správne? Na ihrisku boli samí chlapci. Sami sa priznali. Na ihrisku boli sami.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: štátne orgány rozhodnú sami/samy a úrady posúdia sami/samy?

celá otázka a odpoveď