Heslo: sama seba

Otázka:

Je správne pýtam sa sama seba alebo samej seba? Píše sa čiarka v spojení vždy, keď sa stretnú?

celá otázka a odpoveď