Heslo: s. r. o.

Otázka:

Keď vo vete píšeme skratku spoločnosti (napr. s. r. o. alebo a. s.), ktorá je na konci vety, musíme písať dve bodky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

1. Je správne používať slovo koncentrácia aj pre zeminu? Napr. koncentrácia Ca a Mg v zemine bola 12 mg/kg. 2. Je správne písať druhú bodku za skratkou na konci vety?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa čiarky za skratkou s. r. o.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dáva sa za skratkou a. s. vo vete čiarka? Dáva sa za ňou ešte jedna bodka na konci vety?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa za skratkou s. r. o. čiarka? Sú medzi zložkami skratky medzery? Musí sa v obchodnom styku používať názov spoločnosti s chybami, keď je tak registrovaný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem výraz spoločnosť použiť vo vete aj v prípade, že už uvádzam jej skratku, napr. spoločnosť Index, s. r. o.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše v texte skratka o. z. za názvom občianskeho združenia?

celá otázka a odpoveď