Heslo: sústrediť sa

Otázka:

Aký je, prosím, správny tvar 1. osoby jednotného čísla prítomného času od slovesa sústrediť sa? Sústreďujem sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne vyjadrenie komentátorov a profesionálnych novinárov: Skokan XY sa bude sústrediť na posledný pokus?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správna formulácia "budem sa sústrediť na prípravu" ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kolegovia v redakcii mi tvrdia, že spojenie "budeme sa sústrediť" nie je spisovné. Je to pravda?

celá otázka a odpoveď