Heslo: sústrediť sa

Otázka:

Aký je správny tvar 1. osoby jednotného čísla prítomného času od slovesa sústrediť sa? Sústreďujem sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne vyjadrenie komentátorov a profesionálnych novinárov: Skokan XY sa bude sústrediť na posledný pokus?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správna formulácia budem sa sústrediť na prípravu?

celá otázka a odpoveď