Heslo: sôvä

Otázka:

Ako sa nazýva mláďa sovy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovo sôvä spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existujú slová s koncovkou -ä, napr. sôvä, pávä, rýbä, lámä?

celá otázka a odpoveď