Heslo: s cieľom

Otázka:

Sú výrazy vada a za účelom spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vyjadrenie "z toho dôvodu, aby" spisovné?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku