Heslo: rytmické krátenie

Otázka:

V slovách lístie a tŕnie sú dve dlhé slabiky za sebou. Znamená to, že sa v nich porušuje rytmický zákon?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Uplatňuje sa v slove krídla pravidlo o rytmickom krátení?

celá otázka a odpoveď