Heslo: rozriešiť

Otázka:

Pozná slovenčina sloveso rozkryť, keď sa v slovníkoch neuvádza?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovné sloveso zriešiť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V poslednom čase sa v rozličných textoch stretávam s výrazom zriešiť. Je to spisovné slovo?

celá otázka a odpoveď