Heslo: rozriešiť

Otázka:

Pozná slovenčina sloveso rozkryť, keď sa v slovníkoch neuvádza?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovné sloveso zriešiť?

celá otázka a odpoveď