Heslo: rozkazovací spôsob

Otázka:

Aký je to netradičný rozkazovací spôsob?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sloveso uschla by je dokonavé v podmieňovacom spôsobe a prítomnom čase. Ako je to možné, keď dokonavé slovesá nemajú prítomný čas? Tvar poslúchni je sloveso v rozkazovacom spôsobe, tie majú len prítomný čas a aj tu je sloveso s dokonavým vidom. Nevylučuje sa to?

celá otázka a odpoveď