Heslo: rozdeliť na niekoľko častí

Otázka:

Je správne slovné spojenie "sú rozdelené na niekoľko častí" alebo "sú rozdelené do niekoľkých častí"?

celá otázka a odpoveď