Heslo: rozdelenie

Otázka:

Rozdelila som správne slovo obraz na slabiky ob-raz?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko slabík má slovo európska? Tri (eu-róp-ska) alebo štyri (e-u-róp-ska)?

celá otázka a odpoveď