Heslo: rozdeľovanie slov

Otázka:

Ako sa rozdeľujú slová prádlo, pripravoval a muchotrávka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem rozdeliť slová tak, že na konci alebo na začiatku riadka bude jednohlásková slabika?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako správne rozdelím slová ucho, oko a opravár?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo osa je jednoslabičné alebo dvojslabičné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú mužské mená Leo a Elo jednoslabičné alebo dvojslabičné? Ako ich rozdeliť na konci riadka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne rozdeľujú slová kývla, postiť, nikdy, Bezák?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne rozdeľuje na slabiky slovo ilustrácia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často sa stretávam s takým delením slov končiacich napr. dvojhláskami ia, ie, že na konci riadka pred rozdeľovníkom je ponechané i a nový riadok sa začína ďalšou časťou dvojhlásky a, e. Je to správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa delia slová náklad a nezmieriteľný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V treťom ročníku so žiakmi preberáme rozdeľovanie slov na slabiky. Môžeme oddeľovať aj slabiky pozostávajúce z jednej samohlásky? Podľa pravidiel slovenského pravopisu sa takéto slabiky neoddeľujú...

celá otázka a odpoveď