Heslo: rozdeľovanie slov

Otázka:

Dobrý deň, ako sa správne rozdeľujú slová prádlo, pripravoval a muchotrávka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem rozdeliť slová na konci riadku tak, že na konci alebo na začiatku riadku bude jednohlásková slabika?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, ako správne rozdelím slová ucho, oko a opravár?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne delenie na slabiky tak, ako sa učia žiaci 3. ročníka ZŠ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo osa je jednoslabičné, alebo dvojslabičné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú mužské mená Leo a Elo jednoslabičné alebo dvojslabičné? Ako ich rozdeliť na konci riadka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne rozdeľujú slová kývla, postiť, nikdy, Bezák?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne rozdeľuje na slabiky slovo ilustrácia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často sa stretávam s delením slov končiacich napr. dvojhláskami ia, ie, keď na konci riadku, pred rozdeľovníkom je ponechané i a nový riadok začína ďalšou časťou dvojhlásky a, e. Je to tak správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa delia slová náklad a nezmieriteľný?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku