Heslo: rozdeľovanie slov na slabiky

Otázka:

Ako sa slabikuje slovo komunizmus?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V prváckom šlabikári pri preberaní dvojhlások sa vyskytuje slovo fotografia. Slabiky sú označené ako fo-to-gra-fia. Aj podľa výkladu pani učiteľky má toto slovo 4 slabiky. Ja toto slovo slabikujem ako fo-to-gra-fi-a, keďže si myslím, že ia v tomto slove nie je dvojhláskou. Ako to je?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa rozdeľuje na slabiky slovo avšak, a-však alebo av-šak?

celá otázka a odpoveď