Heslo: rok

Otázka:

Je jedine správne do konca roka alebo existuje aj výnimka, ktorá by povoľovala do konca roku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne prestupný rok alebo priestupný rok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne povie: "tohto roka" alebo "tohto roku" vo formulácii "na konci prvej tretiny tohto roka konštatujeme"?

celá otázka a odpoveď