Heslo: rod Bukůvkovcov

Otázka:

Ako správne vytvorím pomenovanie pre príslušníkov rodiny s priezviskom Bukůvka?

celá otázka a odpoveď