Heslo: rezort

Otázka:

Je spisovné slovo rezort a od neho odvodené slová rezortný a vnútrorezortný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo rezort sa dnes používa aj v súvislosti s cestovným ruchom. Zrejme ide o poslovenčenú verziu anglického slova resort. Čo si o tom myslíte?

celá otázka a odpoveď